Julkaistu: 8.5.2009

Vuonna 2008 käytiin 92 työtaistelua

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan Suomessa käytiin viime vuonna 92 työtaistelua. Työtaisteluja oli suunnilleen saman verran kuin edellisenä vuonna, jolloin niitä oli 91 kappaletta. Työtaistelujen määrä vastasi 1990- ja 2000-lukujen keskimääräistä tasoa. Työtaisteluihin osallisten työntekijöiden määrä ja työpäivämenetykset olivat viime vuonna 2008 poikkeuksellisen pieniä. Sekä osallistuneiden työntekijöiden että menetettyjen työpäivien määrä oli noin 16 000.

Viime vuonna ei ollut laajoja työtaisteluja osittain siksi, että useimmilla aloilla oli voimassa pitkäaikaiset työehtosopimukset. Suurimmat työtaistelut käytiin paperiteollisuudessa ja metalliteollisuudessa. Määräaikaisilla ulosmarsseilla vastustettiin tehtaiden lakkauttamisia ja henkilöstövähennyksiä.

Eniten työpäiviä menetettiin UPM-Kymmenen lakossa syyskuussa, jolloin vastustettiin Kajaanin paperitehtaan ja Valkeakosken sellutehtaan sulkemista. Myös Rautaruukilla ja Stora-Ensolla oli huomattavia työtaisteluja.

Lukumääräisesti eniten työtaisteluja käytiin metalliteollisuudessa, jossa niitä oli 55 kappaletta. Metallin alatoimialoista eniten työtaisteluja oli metallien jalostuksessa (17), sähkölaitteiden valmistuksessa (10) sekä muiden koneiden ja laitteiden valmistuksessa (9). Muista toimialoista työtaisteluita oli eniten elintarviketeollisuudessa (12) ja paperiteollisuudessa (7).

Työtaistelujen syy oli 16 kertaa työvoiman vähennys, 16 kertaa työnjohto ja 10 kertaa palkkavaatimus.

Alueellisesti tarkasteltuna paikallisia työtaisteluja oli perinteiseen tapaan eniten Länsi-Suomen läänissä, jossa oli niitä oli 43 kappaletta. Oulun läänissä oli 22 työtaistelua ja Etelä-Suomen läänissä 10.

Työtaistelut vuosina 2000-2008

Vuosi Lukumäärä Osalliset palkansaajat Menetetyt työpäivät
2000 96 84 092 253 838
2001 84 21 715 60 652
2002 76 70 867 74 985
2003 112 91 866 66 136
2004 84 25 211 42 385
2005 365 106 796 672 904
2006 97 48 276 85 075
2007 91 89 729 94 579
2008 92 15 992 16 352

Lähde: Työtaistelut 2008. Tilastokeskus

Lisätietoja: Harri Nummila (09) 1734 3235, palkat.indeksit@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot


Päivitetty 8.5.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työtaistelutilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0823. 04 2008. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.7.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tta/2008/04/tta_2008_04_2009-05-08_tie_001.html