Tabellbilaga 1. Arbetskonflikterna efter näringsgren (TOL 2008) år 2011

Näringsgren Antal Deltagare Förlorade arbetsdagar
A 02 Skogsbruk 2 120 840
C Tillverkning 81 37 051 92 070
10 Livsmedelsframställning 4 300 401
11 Framställning av drycker 1 320 960
13 Textilvarutillverkning 1 .. ..
17 Pappers- och pappersvarutillverkning 20 8 745 42 891
20 Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter 8 1 808 1 476
22 Tillverkning av gummi- och plastvaror 1 22 64
23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 2 460 230
24 Stål- och metallframställning 19 3 329 3 735
25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 2 87 64
26 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik 2 238 266
27 Tillverkning av elapparatur 2 425 390
28 Tillverkning av övriga maskiner 11 2 431 1 232
29 Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 1 25 ..
30 Tillverkning av andra transportmedel 2 763 309
24-30 Metallindustri 5 18 000 40 000
33 Reparation och installation av maskiner och apparater 1 98 53
D 35 Försörjning av el, gas, värme och kyla 2 186 122
F Byggverksamhet 10 928 440
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 6 51 ..
46 Parti- och provisionshandel utom med motorfordon 1 51 ..
47 Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar 5 .. ..
H Transport och magasinering 25 4 456 2 163
49 Landtransport; transport i rörsystem 4 173 25
50 Sjötransport 1 865 ..
51 Lufttransport 2 229 170
52 Magasinering och stödtjänster till transport 14 3 171 1 961
53 Post- och kurirverksamhet 4 18 7
J Informations- och kommunikationsverksamhet 13 6 390 25 433
58 Förlagsverksamhet 2 .. ..
61 Telekommunikation 5 6 195 24 718
61 Telekommunikation 6 195 715
K Finans- och försäkringsversamhet 7 8 800 6 005
64 Finansförmedling utom försäkring och pensionsfondsverksamhet 4 8 100 5 743
65 Försäkring, återförsäkring och pensionsfondsverksamhet utom obligatorisk socialförsäkring 3 700 263
L 68 Fastighetsverksamhet 2 .. ..
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 3 90 90
70 Verksamheter som utövas av huvudkontor; konsulttjänster till företag 1 .. ..
71 Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys 1 60 90
72 Vetenskaplig forskning och utveckling 1 30 ..
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 11 813 456
78 Arbetsförmedling, bemanning och andra personalrelaterade tjänster 1 100 100
79 Resebyrå- och researrangörsverksamhet och andra resetjänster och relaterade tjänster 1 130 81
80 Säkerhets- och bevakningsverksamhet 3 21 ..
81 Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 5 12 ..
82 Kontorstjänster och andra företagstjänster 2 550 275
O 84 Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 1 279 140
Totalt 163 59 164 127 758

Källa: Statistik över arbetskonflikter 2011. Statistikcentralen

Förfrågningar: Annina Rouvinen 09 1734 3246, Harri Nummila 09 1734 3235, palkat.indeksit@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar


Uppdaterad 26.4.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över arbetskonflikter [e-publikation].
ISSN=1799-0831. 2011, Tabellbilaga 1. Arbetskonflikterna efter näringsgren (TOL 2008) år 2011 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.11.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tta/2011/tta_2011_2012-04-26_tau_001_sv.html