Julkaistu: 26.4.2012

Vuonna 2011 käytiin 163 työtaistelua

Tilastokeskuksen työtaistelutilaston mukaan Suomessa käytiin 163 työtaistelua vuonna 2011. Työtaistelujen määrä väheni edellisestä vuodesta, jolloin niitä oli 191 kappaletta. Työtaistelujen määrä oli kolmanneksi suurin 2000-luvulla vuoden 2005 ja 2010 jälkeen. Työtaisteluihin osallistuneiden työntekijöiden lukumäärä oli noin 59 000. Osallistuneiden työntekijöiden määrä oli yli puolet pienempi edelliseen vuoteen verrattuna. Menetettyjä työpäiviä oli noin 128 000. Myös työpäivämenetykset vähenivät enemmän kuin puolella edellisestä vuodesta.

Työtaistelut vuosina 2000-2011

Vuosi Työtaisteluja Työntekijöitä Menetettyjä työpäiviä
2000 96 84 092 253 838
2001 84 21 715 60 652
2002 76 70 867 74 985
2003 112 91 866 66 136
2004 84 25 211 42 385
2005 365 106 796 672 904
2006 97 48 276 85 075
2007 91 89 729 94 579
2008 92 15 992 16 352
2009 139 50 485 91 899
2010 191 137 316 314 667
2011 163 59 164 127 758

Vuonna 2011 suurimmat työtaistelut liittyivät yleensä liittokohtaisiin sopimusneuvotteluihin. Alkuvuoden merkittävimmät työtaistelut käytiin metsäteollisuudessa, jossa paperiteollisuuden toimihenkilöt järjestivät lakkoja sen jälkeen kun vanhat työehtosopimukset umpeutuivat huhtikuussa.

Loppuvuoden aikana liittokohtaisia työehtosopimusneuvotteluja käytiin monilla aloilla ja keskusjärjestöt neuvottelivat ns. raamisopimuksen, jolla haluttiin ohjeistaa liittokohtaisten sopimusneuvottelujen kustannustasoa. Suurimman työtaistelun kävivät teknologiateollisuuden toimihenkilöt lokakuussa. Tässä lakossa menetettiin noin 40 000 työpäivää. Merkittävä työtaistelu käytiin myös rahoitusalan sopimusneuvotteluihin liittyen marraskuussa.

Suurimmat sopimusneuvottelujen ulkopuoliset työtaistelut käytiin TeliaSonerassa, jossa vastustettiin työvoiman vähennystä maalis-huhtikuussa. Muiden alojen työtaistelut olivat merkittävästi pienempiä.

Työtaisteluiden syy oli 63 työtaistelussa palkkavaatimus. Työvoiman vähennyksen uhka oli syynä noin neljäsosassa ja työnjohto noin viidesosassa käydyistä työtaisteluista.

Paikallisia työtaisteluja käytiin eniten Vantaan, Helsingin ja Raahen kaupungeissa. Työtaisteluista 70 käytiin useammassa kuin yhdessä kunnassa.

Eniten työtaisteluja käytiin vuoden toisella neljänneksellä ja vähiten kolmannella neljänneksellä. Työpäivämenetyksistä 45 prosenttia tapahtui vuoden toisella neljänneksellä.


Lähde: Työtaistelut 2011. Tilastokeskus

Lisätietoja: Annina Rouvinen 09 1734 3246, Harri Nummila 09 1734 3235, palkat.indeksit@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar

Julkaisu pdf-muodossa (283,8 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 26.4.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työtaistelutilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0823. 2011. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.10.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tta/2011/tta_2011_2012-04-26_tie_001_fi.html