Publicerad: 25.4.2013

År 2012 förekom det 86 arbetskonflikter

Enligt Statistikcentralen förekom det 86 arbetskonflikter i Finland år 2012. Antalet arbetskonflikter nästan halverades från året innan, då det förekom 163 arbetskonflikter. Senaste gången antalet arbetskonflikter var på en lika låg nivå var år 2004. Antalet arbetskonflikter minskade år 2012 av det faktum att kollektiv- eller tjänstekollektivavtalen var i kraft inom de flesta avtalsbranscher.

Antalet arbetstagare som deltog i arbetskonflikterna var något under 15 000, dvs. bara en fjärdedel jämfört med året innan. Antalet var färre än någonsin sedan 1970-talet. Andelen arbetstagare som deltog i arbetskonflikterna av alla sysselsatta var 0,6 procent. Sedan 1970-talet har andelen varit lika liten bara år 2008.

Antalet förlorade arbetsdagar var omkring 17 000, vilket är bara en dryg tiondel jämfört med året innan. Antalet förlorade arbetsdagar var det näst minsta under 2000-talet.

Antal arbetskonflikter åren 2000-2012

År Arbetskonflikter Delaktiga totalt Förlorade arbetsdagar
2000 96 84 092 253 838
2001 84 21 715 60 652
2002 76 70 867 74 985
2003 112 91 866 66 136
2004 84 25 211 42 385
2005 365 106 796 672 904
2006 97 48 276 85 075
2007 91 89 729 94 579
2008 92 15 992 16 352
2009 139 50 485 91 899
2010 191 137 316 314 667
2011 163 59 164 127 758
2012 86 14 984 17 254

Av arbetskonflikterna var största delen, dvs. 75 stycken, strejker. Åtta var övertidsförbud och tre blockader.

Den vanligaste orsaken minskning av arbetskraft

Orsaken till arbetskonflikten var i nästan hälften av fallen minskning eller hot om minskning av arbetskraften. Dessa arbetskonflikters andel av antalet deltagande arbetstagare och antalet förlorade arbetsdagar var omkring 60 procent. Orsaken till arbetskonflikten var i 15 fall arbetsledningen och i sex fall lönekravet. Inom de flesta avtalsbranscher var kollektiv- eller tjänstekollektivavtalen i kraft år 2012 och inga förhandlingar fördes, vilket ledde till att kollektiv- eller tjänstekollektivavtalet var orsaken till ovanligt få, bara fem arbetskonflikter.

Orsaker till arbetskonflikter år 2012

Orsak till arbetskonflikt Antal arbetskonflikter Delaktiga totalt Förlorade arbetsdagar
Minskning eller hot om minskning av arbetskraft 40 8 873 10 805
Arbetsledning 15 1 940 2 594
Lönekrav 6 279 307
Kollektiv- eller tjänstekollektivavtal 5 1 485 891
Arbetsföhållanden 5 707 840
Stödaktion 1 266 67
Annan eller okänd orsak 14 1 434 1 751
Totalt 86 14 984 17 254

Av arbetskonflikterna utkämpades 54 inom tillverkning. De förlorade arbetsdagarna inom tillverkning stod för nästan två tredjedelar av alla förlorade arbetsdagar. Av undernäringsgrenarna inom tillverkning förekom det flest arbetskonflikter inom stål- och metallframställning.

Den mest betydande enskilda arbetskonflikten ägde rum inom livsmedelsindustrin, där man motsatte sig personalminskningar. Totalt deltog 1 000 arbetstagare i konflikten och man förlorade 2 000 arbetsdagar.

Av näringsgrenarna utanför tillverkning förekom det största antalet arbetskonflikter inom transport och magasinering.

Sett till region utkämpades flest lokala arbetskonflikter i Vasa och Tammerfors. Av konflikterna ägde 14 rum i fler än en kommuns område.

Flest arbetskonflikter förekom under årets fjärde kvartal och minst under första kvartalet. Av de förlorade arbetsdagarna inföll bara en dryg tiondel under årets första kvartal. Resten av de förlorade arbetsdagarna fördelades jämnare mellan övriga kvartal.


Källa: Statistik över arbetskonflikter 2012. Statistikcentralen

Förfrågningar: Harri Nummila 09 1734 3235, Mika Idman 09 1734 3445, palkat.indeksit@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (240,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 25.4.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över arbetskonflikter [e-publikation].
ISSN=1799-0831. 2012. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.10.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tta/2012/tta_2012_2013-04-25_tie_001_sv.html