Julkaistu: 28.4.2016

Työtaistelujen lukumäärä nousi edellisvuodesta

Työtaistelujen lukumäärä oli Tilastokeskuksen mukaan 163 vuonna 2015. Lukumäärä kasvoi edellisvuodesta, jolloin työtaisteluita oli 128. Työtaisteluihin osallisten työntekijöiden lukumäärä oli noin 134 500 ja menetettyjä työpäiviä kertyi noin 109 000.

Työtaistelujen lukumäärässä on mukana myös työtaistelulla uhkaaminen. Nämä ovat mukana ainoastaan työtaistelujen lukumäärätiedossa, ne eivät kerrytä osallisten työntekijöiden eikä menetettyjen työpäivien määrää. Uhkausten osuus työtaistelujen lukumäärästä oli poikkeuksellisen suuri, lähes neljäsosa, vuonna 2015. Ilman uhkauksia työtaistelujen lukumäärä oli 127.

Laillisten työtaistelujen osuus tavallista suurempi

Laillisten työtaistelujen osuus oli tavallista suurempi vuonna 2015, yli 50 %. Laillisten työtaistelujen tavallista suurempaa osuutta selittävät lähinnä viime syksynä järjestetty maan hallituksen toimiin kohdistunut poliittinen mielenilmaus sekä postialan työehtosopimusneuvotteluihin liittyneet toimenpiteet.

Työtaistelut ja niiden laillisuus vuonna 2015

Työtaistelut ja niiden laillisuus vuonna 2015
Työtaisteluista suurin osa, 107 kpl, oli lakkoja. Lakoista lähes 60 % oli laittomia. Seuraavaksi yleisimpiä olivat uhkaus ja saarto.

Osallisten työntekijöiden ja menetettyjen työpäivien määrä kasvoi

Työtaisteluissa menetettyjä työpäiviä oli 108 911 vuonna 2015. Menetettyjen työpäivien määrä melkein kolminkertaistui edellisvuoteen verrattuna. 2000-luvulla menetettyjä työpäiviä on ollut viime vuotta enemmän vuosina 2000, 2005, 2010 ja 2011.

Menetetyt työpäivät vuosina 2000–2015

Menetetyt työpäivät vuosina 2000–2015

Osallisia työntekijöitä oli 134 427 vuonna 2015. Määrä lähes kaksinkertaistui edellisvuoteen verrattuna ja on toiseksi suurin 2000-luvulla (ks. Liitetaulukko 2).

Alan työehtosopimus oli usein syynä työtaisteluun

Vuonna 2015 työtaistelun syy oli noin kolmasosassa työtaisteluista alan työehtosopimus. Seuraavaksi yleisimpiä syitä olivat tukitoimenpide, muu syy ja työvoiman vähennys tai sen uhka.

Työtaistelujen syyt vuonna 2015

Työtaistelun syy Työtaistelujen lukumäärä Osuus, %
Alan työehtosopimus 47 29
Tukitoimenpide 39 24
Muu syy 29 18
Työvoiman vähennys tai sen uhka 25 15
Työnjohto 16 10
Palkkaus 4 2
Syytä ei ilmoitettu 2 1
Työolosuhteet 1 1
Kaikki yhteensä 163 100

Työtaistelulla uhkaamisia oli yhteensä 36 kpl ja suuressa osassa näistä syynä oli tukitoimenpide.

Suurin osa työpäivämenetyksistä kohdistui teollisuuteen

Työtaisteluista reilu puolet (56 %) kohdistui kuljetuksen- ja varastoinnin toimialalle ja vajaa viidesosa (18 %) teollisuuteen. Teollisuuden työpäivämenetykset kattoivat vajaa puolet (47 %) ja kuljetuksen- ja varastoinnin viidesosan (20 %) kaikista menetetyistä työpäivistä.

Alueellisesti tarkasteltuna paikallisia työtaisteluja käytiin eniten Vantaalla ja Turussa. Lukumääräisesti eniten työtaisteluja oli vuoden 2015 viimeisellä neljänneksellä. Työpäivämenetyksiä oli eniten vuoden kolmannella neljänneksellä ja toiseksi eniten viimeisellä neljänneksellä.


Lähde: Työtaistelut 2015. Tilastokeskus

Lisätietoja: Anu Uuttu 029 551 2322, Harri Nummila 029 551 3235, palkat.indeksit@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko

Julkaisu pdf-muodossa (277,7 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 28.4.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työtaistelutilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0823. 2015. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.10.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tta/2015/tta_2015_2016-04-28_tie_001_fi.html