Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Julkaistu: 19.12.2007

Korkeasti koulutetun väestön osuus korkein Uudellamaalla

Koko maan väestöstä (16–74–vuotiaat) 27 prosenttia oli suorittanut korkea-asteen tutkinnon vuonna 2005. Korkeasti kouluttettujen osuus kasvoi kaksi prosenttiyksikköä vuodesta 2000. Uudellamaalla osuus oli maan korkein 35 prosenttia. Alhaisin osuus oli Kainuussa 21 prosenttia. Korkeasti koulutetuista 35 prosenttia asui Uudellamaalla.Varsinais-Suomessa ja Pirkanmaalla kummassakin noin 9 prosenttia ja Pohjois-Pohjanmaalla noin 7 prosenttia. Osuuttaan vuodesta 2000 olivat kasvattaneet eniten Pirkanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnat ja menettäneet Lapin, Kainuun ja Pohjois- ja Etelä-Savon maakunnat.

Korkeasti koulutetun väestön osuudet koko väestöstä maakunnittain vuonna 2005

Korkeasti koulutetun väestön osuudet koko väestöstä maakunnittain vuonna 2005

Vuonna 2005 korkeasti koulutettujen työllisten osuus työllisestä työvoimasta kasvoi hieman edellisvuodesta (36%). Työttöminä heistä oli 5,4 prosenttia työllisistä.

Eniten korkeasti koulutettuja työskenteli terveydenhuollon toimialalla, 18 prosenttia. Tutkija-asteen tutkinnon suorittaneista kolmannes oli sijoittunut yliopistoihin ja noin 16 prosenttia terveydenhuollon alalle. Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneista puolestaan noin 29 prosenttia työskenteli koulutuksen alalla. Muun korkea-asteen tutkinnon suorittaneet työlliset olivat eniten töissä terveydenhuollon (21%), kaupan (13%) ja liike-elämän palvelujen (11%) toimialoilla.

Korkeasti koulutetut työlliset toimialoittain tutkinnon mukaan vuonna 2005

Toimiala Osuus toimialan työllisistä
%
Tutkijakoulutus
%
Ylempi korkeakoulututkinto
%
Muu korkea-aste
%
Yhteensä
Maa-, metsä- ja kalatalous 18.0 0.3 0.8 2.4 1,9
Kaivostoiminta 18.2 0.0 0.1 0.1 0,1
Elintarvikkeet, tekstiilit 18.9 0.3 0.7 1.4 1,2
Puutuotteet, massa, paperituotteet 27.5 2.3 3.8 4.3 4,1
Metallit, koneet ja laitteet 28.1 2.5 4.4 6.3 5,7
Tietokoneet, tietoliikennevälineet 59.3 2.5 3.8 2.1 2,6
Muu tehdasteollisuus 20.7 0.2 0.4 1.0 0,8
Sähkö- kaasu- ja vesihuolto 42.0 0.2 0.6 0.9 0,8
Rakentaminen 16.8 0.2 0.7 3.8 2,9
Kauppa 25.4 1.7 5.0 13.2 10,7
Kuljetus, liikenne 17.6 0.4 1.4 3.9 3,1
Teleliikenne 51.6 0.2 0.9 1.3 1,2
Rahoitus- ja vakuutustoiminta 61.0 0.9 3.0 3.4 3,2
Tietojenkäsittely 62.2 1.3 3.8 2.8 3,0
Liike-elämän palvelut 39.5 4.6 10.4 10.6 10,4
Julkisen sektorin tutkimuslaitokset 71.9 8.0 1.8 0.4 1,0
Muu tutkimus 69.7 1.7 0.4 0.1 0,3
Yliopistot 74.7 32.9 4.9 0.7 2,7
Muu korkeakoulutus 84.2 4.1 1.5 0.3 0,7
Muu koulutus 71.4 7.0 22.3 6.4 10,7
Terveydenhuolto 44.2 15.8 11.9 20.9 18,3
Julkinen hallinto 57.9 8.1 10.1 7.8 8,4
Muut toimialat 34.6 3.5 5.9 4.5 4,9
Toimiala tuntematon 21.9 1.3 1.3 1.2 1,2
Toimialat yhteensä 36.3 100.0 100.0 100.0 100,0

Lähde: Tieteen ja teknologian henkilövoimavarat 2006. Tilastokeskus

Lisätietoja: Markku Virtaharju (09) 1734 3290, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kaija Hovi

Julkaisu pdf-muodossa (12 sivua 284,8 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 19.12.2007

Viittausohje:

Tilasto: Tieteen ja teknologian henkilövoimavarat [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-3228. 2006. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 11.12.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tthv/2006/tthv_2006_2007-12-19_tie_001_fi.html