Toimialaluokitus TOL 2008 otetaan käyttöön Teollisuuden tuotantotilastossa marraskuussa 2009

Suomessa on otettu käyttöön vuonna 2009 uusi tilastollinen toimialaluokitus TOL 2008. Yleistä informaatiota siirtymästä on TOL 2008 -sivulla.

Itse TOL 2008 -luokituksesta, sen sisällöstä ja luokitusperiaatteista kerrotaan lähemmin Tilastokeskuksen luokitussivuilla.

Teollisuuden tuotantotilastossa TOL 2008 otetaan käyttöön kerättäessä vuoden 2008 tietoja. Teollisuuden tuotantotilasto vuodelta 2008 julkaistaan marraskuussa 2009 TOL 2008 -pohjaisena. Vuoden 2008 tietoja ei enää julkaista TOL 2002 -luokituksella. Tilaston kotisivuilla ja tietokantapalveluissa on edelleen saatavilla myös aiemmilta vuosilta julkaistut TOL 2002:n mukaiset tiedot.

Lisätietoa muutoksista voi tiedustella sähköpostilla osoitteesta hyodyke.tilastot@tilastokeskus.fi

TOL 2008 -siirtymän aiheuttamat muutokset teollisuuden toimialaluokitukseen

Uuden toimialaluokituksen myötä teollisuuden tuotantotilastossa julkaistaan TOL 2008 -luokituksella seuraavat pääluokat:

B Kaivostoiminta ja louhinta

C Teollisuus

TOL 2008 -luokituksen mukaisten pääluokkien sisältö muuttuu TOL 2002:n pääluokista. Merkittävimmät muutokset ovat listattuina alla.

B Kaivostoiminta ja louhinta

Pääluokan sisältö on lähes sama kuin TOL 2002:n pääluokka C. Lisäyksenä tulee uusi 2-numerotasoinen luokka, 09 Kaivostoimintaa palveleva toiminta.

Kaivostoiminnan ja louhinnan uudet TOL2008 -luokituksen mukaiset 2-numerotasoiset toimialat kokonaisuudessaan ovat:

05 Kivihiilen ja ruskohiilen kaivu

06 Raakaöljyn ja maakaasun tuotanto

07 Metallimalmien louhinta

08 Muu kaivostoiminta ja louhinta

09 Kaivostoimintaa palveleva toiminta

C Teollisuus

15 Elintarvikkeiden ja juomien valmistus jakautuu kahdeksi 2-numerotason luokaksi,

10 Elintarvikkeiden valmistus ja 11 Juomien valmistus.

22 Kustantaminen, painaminen ja tallenteiden jäljentäminen, josta kustantaminen siirtyy pääluokkaan J Informaatio ja viestintä. Teollisuuteen jää Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen (luokka 18).

29 Koneiden ja laitteiden valmistuksesta hissien huolto ja kunnossapito siirtyy pääluokkaan F Rakentaminen.

Uusi 2-numerotasoinen luokka, 33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus.

Teollisuuden uudet TOL2008 -luokituksen mukaiset 2-numerotasoiset toimialat kokonaisuudessaan ovat:

10 Elintarvikkeiden valmistus

11 Juomien valmistus

12 Tupakkatuotteiden valmistus

13 Tekstiilien valmistus

14 Vaatteiden valmistus

15 Nahan ja nahkatuotteiden valmistus

16 Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus (pl. huonekalut); olki- ja punontatuotteiden valmistus

17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus

18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen

19 Koksin ja jalostettujen öljytuotteiden valmistus

20 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus

21 Lääkeaineiden ja lääkkeiden valmistus

22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus

23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus

24 Metallien jalostus

25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet)

26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus

27 Sähkölaitteiden valmistus

28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus

29 Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus

30 Muiden kulkuneuvojen valmistus

31 Huonekalujen valmistus

32 Muu valmistus

33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus

TOL 2008 -siirtymän aiheuttamat muutokset teollisuuden tuotantotilaston tuoteluokitukseen (ns. PRODCOM -luokitukseen)

PRODCOM -luokitus perustuu toimialaluokituksen rakenteeseen: tuotekoodien 4 ensimmäistä numeroa vastaavat toimialaluokituksen neljää ensimmäistä numeroa. Uuden toimialaluokituksen, TOL 2008:n, käyttöönoton takia kaikki PRODCOM kooditkin muuttuvat tilastovuodesta 2008 alkaen. Siten toimialaluokituksen muutokset koskevat myös PRODCOM -luokitusta, esim. kustannusnimikkeet jäävät pois ja koneiden ja laitteiden korjaus-, huolto- ja asennusnimikkeet muuttuvat 33-alkuisiksi PRODCOM -luokituksessa.

PRODCOM luokitusta päivitetään vuosittain, joten kaikki tilastovuonna 2008 tapahtuvat nimikemuutokset eivät aiheudu toimialaluokituksen uudistuksesta, vaan ovat normaalia luokituksen kehittämistä.


Päivitetty 29.5.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuustuotanto [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6389. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.5.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tti/tti_2009-05-29_uut_001.html