Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2019, 3:e kvartalet

Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2011, 3:e kvartalet

2011
3:e kvartalet
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer