Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2019, 3:e kvartalet

Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2017, 1:a kvartalet

2017
1:a kvartalet
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer