Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2018, 4:e kvartalet

Publicerad: 15.11.2017

Priserna på produktionsmedel inom jordbruket stiger

Enligt Statistikcentralen steg inköpspriserna på produktionsmedel inom jordbruket med 2,3 procent under tredje kvartalet 2017 jämfört med året innan. Stegringen av totalindexet påverkades särskilt av dyrare gödningsmedel, energi och djurfoder. Priserna på gödningsmedel steg med 8,1 procent, energi med 7,7 procent och djurfoder med 2,4 procent på årsnivå.

Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2010=100, 1/2010–9/2017

Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2010=100, 1/2010–9/2017
Priserna på varor och tjänster inom produktionen steg med 2,9 procent på årsnivå. Bara priserna på utsäde samt reparation och underhåll av maskiner sjönk. Inom övriga delområden steg priserna. De varor och tjänster som används för investeringar blev i genomsnitt 0,7 procent dyrare. Priserna på transportmateriel steg mest, med 2,1 procent.

Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2010=100, 3:e kvartalet 2017

Index (2010=100) Indextal III/2017 Kvartalsförändring, %
Årsförändring, %
Totalindex 111,8 -1,4 2,3
Varor och tjänster för jordbrukets löpande förbrukning 112,0 -1,8 2,9
Varor och tjänster som ingår i jordbrukets investeringar 111,2 -0,3 0,7

Inköpspriserna på produktionsmedel inom jordbruket stiger i år med 1,6 procent

Inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket uppskattas stiga i år med 1,6 procent jämfört med år 2016. Priserna på de varor och tjänster som används inom produktionen stiger med 1,9 procent, medan priserna på de varor och tjänster som ingår i jordbrukets investeringar stiger med 0,8 procent. Uppgifterna baserar sig på Statistikcentralens prisindexprognos.

Prisuppgången på varor och tjänster inom jordbruksproduktionen påverkas särskilt av dyrare energi.

Index för inköpspriser på produktionmedel inom jordbruket 2010=100, indexprognos 2017

Index (2010=100) Indextal 2017, prognos Förändringsprognos på årsnivå 2016-2017, %
Totalindex 112,9 1,6
Varor och tjänster för jordbrukets löpande förbrukning 113,5 1,9
Maatalouden investointeihin käytettävät tavarat ja palvelutVaror och tjänster som ingår i jordbrukets investeringar 111,4 0,8

Producentprisindexet för lantbruk och indexet för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket är indikatorer som mäter prisutvecklingen gällande lantbruksprodukter och produktionsmedel inom jordbruket ur odlarnas synvinkel. Basåret för prisindexen för jordbruket är 2010, som antecknas med talet 100. Statistikcentralen räknar ut lantbrukets prisindexprognos för EU:s statistikbyrå Eurostat en gång om året. Det slutliga indexet för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket för år 2017 publiceras i februari 2018.


Källa: Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2010=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marianne Rautelin 029 551 3421, mthi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (253,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 15.11.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket [e-publikation].
ISSN=1797-6510. 3:e kvartalet 2017. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 22.2.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttohi/2017/03/ttohi_2017_03_2017-11-15_tie_001_sv.html