Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Volymindex för industriproduktionen 2018, augusti

Volymindex för industriproduktionen 2005, juni

2005
juni
Offentliggöranden
Översikter