Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Volymindex för industriproduktionen 2017, november

Volymindex för industriproduktionen 2006, januari

2006
januari
Offentliggöranden
Översikter

Dela