Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Volymindex för industriproduktionen 2018, maj

Volymindex för industriproduktionen 2006, juli

2006
juli
Offentliggöranden
Översikter

Dela