Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 2021, helmikuu

Teollisuustuotanto kasvoi tammi-maaliskuussa lähes 5 prosenttia

Vuoden 2008 ensimmäisellä neljänneksellä teollisuustuotanto oli Tilastokeskuksen ennakkotietojen perusteella 4,9 prosenttia suurempi kuin vuoden 2007 vastaavana ajankohtana.

Nyt julkistetussa teollisuustuotannon volyymi-indeksissä on lisätty soveltuvin osin arvotietojen käyttöä. Tämä on mahdollistanut teollisuusyritysten tuottamien palveluiden sisällyttämisen tilastoon aiempaa kattavammin. Palvelut voivat sisältää paitsi ns. teollisia palveluita (korjaus, huolto ja asennus) myös muita palveluita kuten tutkimus- ja kehittämispalvelut, hallintopalvelut, rojalti- ja lisenssitulot ja välityspalvelut.

Lisätietoja teollisuustuotannon volyymi-indeksin uudistuksista oheisesta linkistä http://tilastokeskus.fi/til/ttvi/2007/12/ttvi_2007_12_2008-01-31_uut_001.html

 

Katsauksessa olevat kolmen kuukauden liukuvat keskiarvoluvut perustuvat kausitasoitettuihin indeksipistelukuihin.

Teollisuustuotannon (CDE) kolmen kuukauden liukuva vuosimuutos (%) ja trendi 1/2001-3/2008

Metalliteollisuuden tuotanto kasvoi tammi-maaliskuussa 12,3 prosenttia
vuoden takaiseen verrattuna

Metalliteollisuuden tuotannon kasvuvauhti kiihtyi loppuvuonna. Teollisuustuotannon volyymi-indeksiin tehdyt muutokset ovat vaikuttaneet eniten metalliteollisuuden alasarjoihin eli toimialojen 28 (metallituotteiden valmistus) ja DL (sähköteknisten tuotteiden valmistus) sarjoihin. Näissä on lisätty arvotietojen ja palveluiden käyttöä. Toimenpiteet ovat parantaneet myös otospohjaisen kuukausi-indeksin peittävyyttä.

Metalliteollisuuden osuus Suomen teollisuuden jalostusarvosta oli vuonna 2006 lähes 49 prosenttia. Metalliteollisuuden kehityksellä on suuri vaikutus koko teollisuustuotantoon.

Metalliteollisuuden (TOL 27-35) kolmen kuukauden liukuva vuosimuutos (%) ja trendi 1/2001-3/2008

Puu- ja paperiteollisuuden tuotanto väheni tammi-maaliskuussa 4,2 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna

Puu- ja paperiteollisuuden tuotannon kehitys on ollut vaatimatonta. Tuotanto ja trendi on ollut laskevalla uralla koko viime vuoden. Puu- ja paperiteollisuuden osuus Suomen teollisuuden jalostusarvosta putosi vuoden 2004 runsaasta 15 prosentista vuoden 2006 noin 14 prosenttiin. Vuoden 2006 suuret kasvuprosentit johtuvat vertailuvuoden tuotantoseisokeista.

Puu- ja paperiteollisuuden (TOL 20-21) kolmen kuukauden liukuva vuosimuutos (%) ja trendi 1/2001-3/2008

Kemianteollisuuden tuotanto kasvoi tammi-maaliskuussa 5,5 prosenttia
vuotta aikaisemmasta

Kemianteollisuuden tuotanto kääntyi viime vuoden loppupuolella kasvuun. Kemianteollisuuden osuus Suomen teollisuustuotannon jalostusarvosta oli vuonna 2006 noin 10 prosenttia. Vuonna 2004 sen osuus oli vielä lähes 12 prosenttia.

Kemianteollisuuden (TOL 23-25) kolmen kuukauden liukuva vuosimuutos (%) ja trendi 1/2001-3/2008

Suomen teollisuustuotannon trendi kasvaa 2006 lievän hidastumisen jälkeen. Myös Saksan ja Ruotsin teollisuustuotannon kasvu jatkuu. Sen sijaan Iso-Britannia teollisuustuotannon kasvuvauhti on ollut lievästi laskeva koko 2000-luvun.

Teollisuustuotannon trendi 1999-2008, (Suomi, Saksa, Ruotsi, Ranska ja Iso-Britannia), 2000=100

Lähde: Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 2008, maaliskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kari Rautio (09) 1734 2479, volyymi.indeksi@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 30.4.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuustuotannon volyymi-indeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3788. maaliskuu 2008, Teollisuustuotanto kasvoi tammi-maaliskuussa lähes 5 prosenttia . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 12.4.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ttvi/2008/03/ttvi_2008_03_2008-04-30_kat_001.html