Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Volymindex för industriproduktionen 2019, september

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i den ursprungliga serien för industriproduktionen har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska).

Revidering av årsförändringar inom huvudnäringsgrenarna

Näringsgren och statistikmånad Årsförendring (%) Revidering (%-enhet)
1:a offentliggörandet (%) Senaste offentliggörandet 10.09.2014 (%)
BCDE Hela industrin 2014 / 02 -5,4 -5,2 0,2
2014 / 03 -2,2 -1,8 0,4
2014 / 04 -5,2 -5,1 0,1
2014 / 05 -4,6 -5,2 -0,6
2014 / 06 -0,7 -0,5 0,2
C Tillverkning 2014 / 02 -4,9 -4,7 0,2
2014 / 03 0,0 0,6 0,6
2014 / 04 -4,3 -4,2 0,1
2014 / 05 -4,6 -5,3 -0,7
2014 / 06 -1,6 -1,3 0,3
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 2014 / 02 -9,8 -9,8 0,0
2014 / 03 -17,8 -17,8 0,0
2014 / 04 -16,4 -16,8 -0,4
2014 / 05 -1,7 -1,7 0,0
2014 / 06 6,8 6,8 0,0
10-11 Livsmedelsindustri 2014 / 02 1,5 1,7 0,2
2014 / 03 -3,6 -3,8 -0,2
2014 / 04 5,3 5,4 0,1
2014 / 05 -7,6 -7,7 -0,1
2014 / 06 -0,7 -0,5 0,2
16-17 Skogsindustri 2014 / 02 1,6 2,2 0,6
2014 / 03 0,2 1,7 1,5
2014 / 04 -3,8 -4,6 -0,8
2014 / 05 -4,1 -4,4 -0,3
2014 / 06 0,5 1,1 0,6
19-22 Kemisk industri 2014 / 02 -3,8 -3,3 0,5
2014 / 03 6,9 7,7 0,8
2014 / 04 4,4 4,7 0,3
2014 / 05 -2,4 -3,1 -0,7
2014 / 06 1,9 1,9 0,0
24-30, 33 Metallindustri 2014 / 02 -9,4 -9,5 -0,1
2014 / 03 -2,1 -2,1 0,0
2014 / 04 -9,0 -8,7 0,3
2014 / 05 -4,1 -5,1 -1,0
2014 / 06 -3,8 -3,5 0,3
26-27 El- och elektronikindustri 2014 / 02 -10,9 -10,8 0,1
2014 / 03 -10,6 -10,7 -0,1
2014 / 04 -15,1 -15,8 -0,7
2014 / 05 -4,9 -4,7 0,2
2014 / 06 -11,1 -9,7 1,4
Tillverkning exkl. el- och elektronikindustri 2014 / 02 -4,2 -3,9 0,3
2014 / 03 1,3 1,9 0,6
2014 / 04 -3,0 -2,8 0,2
2014 / 05 -4,6 -5,4 -0,8
2014 / 06 -0,4 -0,4 0,0

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2014, juli. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio 029 551 2479, Heidi Myllylä 029 551 3792, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 10.9.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. juli 2014, Revideringar i denna statistik . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.11.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2014/07/ttvi_2014_07_2014-09-10_rev_001_sv.html