Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Volymindex för industriproduktionen 2019, september

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i den ursprungliga serien för industriproduktionen har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska).

Revidering av årsförändringar inom huvudnäringsgrenarna

Näringsgren och statistikmånad Årsförendring (%) Revidering (%-enhet)
1:a offentliggörandet (%) Senaste offentliggörandet 10.02.2016 (%)
BCDE Hela industrin 2015 / 07 -1,9 -1,8 0,1
2015 / 08 -2,8 -1,8 1,0
2015 / 09 1,9 1,8 -0,1
2015 / 10 -2,7 -3,3 -0,6
2015 / 11 -0,4 1,1 1,5
C Tillverkning 2015 / 07 -0,9 -0,8 0,1
2015 / 08 -3,4 -2,3 1,1
2015 / 09 1,8 1,7 -0,1
2015 / 10 -3,2 -3,8 -0,6
2015 / 11 -0,2 1,6 1,8
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 2015 / 07 10,4 10,4 0,0
2015 / 08 2,5 2,5 0,0
2015 / 09 0,0 0,0 0,0
2015 / 10 0,9 0,9 0,0
2015 / 11 -1,0 -1,0 0,0
10-11 Livsmedelsindustri 2015 / 07 -0,7 -0,2 0,5
2015 / 08 -2,7 -3,8 -1,1
2015 / 09 4,7 4,2 -0,5
2015 / 10 -5,7 -5,9 -0,2
2015 / 11 -0,0 0,3 0,3
16-17 Skogsindustri 2015 / 07 -1,3 -0,9 0,4
2015 / 08 1,3 1,5 0,2
2015 / 09 -3,8 -3,4 0,4
2015 / 10 -3,9 -3,3 0,6
2015 / 11 3,6 4,2 0,6
19-22 Kemisk industri 2015 / 07 -1,5 -0,1 1,4
2015 / 08 4,1 3,0 -1,1
2015 / 09 2,6 2,1 -0,5
2015 / 10 -1,2 -2,4 -1,2
2015 / 11 -5,2 -3,1 2,1
24-30, 33 Metallindustri 2015 / 07 -0,4 -1,2 -0,8
2015 / 08 -8,2 -4,6 3,6
2015 / 09 3,5 3,4 -0,1
2015 / 10 -3,0 -4,0 -1,0
2015 / 11 0,7 2,9 2,2
26-27 El- och elektronikindustri 2015 / 07 -8,5 -8,9 -0,4
2015 / 08 -13,1 -13,6 -0,5
2015 / 09 -9,6 -10,1 -0,5
2015 / 10 -7,2 -8,1 -0,9
2015 / 11 -4,8 -3,6 1,2
Tillverkning exkl. el- och elektronikindustri 2015 / 07 0,2 0,3 0,1
2015 / 08 -2,0 -0,7 1,3
2015 / 09 3,6 3,5 -0,1
2015 / 10 -2,6 -3,2 -0,6
2015 / 11 0,5 2,3 1,8

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2015, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio 029 551 2479, Heidi Myllylä 029 551 3792, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 10.2.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. december 2015, Revideringar i denna statistik . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 22.11.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2015/12/ttvi_2015_12_2016-02-10_rev_001_sv.html