Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Volymindex för industriproduktionen 2019, september

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i den ursprungliga serien för industriproduktionen har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska).

Revidering av årsförändringar inom huvudnäringsgrenarna

Näringsgren och statistikmånad Årsförendring (%) Revidering (%-enhet)
1:a offentliggörandet (%) Senaste offentliggörandet 08.07.2016 (%)
BCDE Hela industrin 2015 / 12 3,7 5,2 1,5
2016 / 01 -3,7 -3,7 0,0
2016 / 02 1,5 3,1 1,6
2016 / 03 -2,6 -4,4 -1,8
2016 / 04 4,3 4,3 0,0
C Tillverkning 2015 / 12 3,9 5,7 1,8
2016 / 01 -5,6 -5,6 0,0
2016 / 02 0,3 2,1 1,8
2016 / 03 -3,1 -5,0 -1,9
2016 / 04 4,6 4,7 0,1
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 2015 / 12 2,1 2,1 0,0
2016 / 01 9,4 9,4 0,0
2016 / 02 8,6 8,6 0,0
2016 / 03 0,5 0,5 0,0
2016 / 04 0,2 0,2 0,0
10-11 Livsmedelsindustri 2015 / 12 -4,7 -2,1 2,6
2016 / 01 -0,5 -1,9 -1,4
2016 / 02 6,1 6,3 0,2
2016 / 03 2,1 1,3 -0,8
2016 / 04 4,3 4,3 0,0
16-17 Skogsindustri 2015 / 12 2,7 4,0 1,3
2016 / 01 -3,2 -2,7 0,5
2016 / 02 2,1 3,2 1,1
2016 / 03 -1,4 -1,4 0,0
2016 / 04 -0,8 0,2 1,0
19-22 Kemisk industri 2015 / 12 -0,4 1,0 1,4
2016 / 01 2,5 1,1 -1,4
2016 / 02 3,1 3,8 0,7
2016 / 03 -9,7 -9,6 0,1
2016 / 04 6,6 6,4 -0,2
24-30, 33 Metallindustri 2015 / 12 8,2 9,7 1,5
2016 / 01 -10,8 -9,7 1,1
2016 / 02 -1,8 0,3 2,1
2016 / 03 -2,1 -5,7 -3,6
2016 / 04 6,0 5,2 -0,8
26-27 El- och elektronikindustri 2015 / 12 5,3 4,6 -0,7
2016 / 01 -17,7 -16,8 0,9
2016 / 02 -7,3 -4,6 2,7
2016 / 03 -0,6 -5,1 -4,5
2016 / 04 3,6 -3,5 -7,1
Tillverkning exkl. el- och elektronikindustri 2015 / 12 3,7 5,9 2,2
2016 / 01 -3,6 -3,7 -0,1
2016 / 02 1,6 3,2 1,6
2016 / 03 -3,5 -5,0 -1,5
2016 / 04 4,7 5,9 1,2

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2016, maj. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio 029 551 2479, Heidi Myllylä 029 551 3792, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 8.7.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. maj 2016, Revideringar i denna statistik . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 11.11.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2016/05/ttvi_2016_05_2016-07-08_rev_001_sv.html