Beskrivning

Institutet för hälsa och välfärd sammanställer tobaksstatistik på uppdrag av Social- och hälsoministeriet. I statistiken ges uppgifter om statistikförd försäljning och konsumtion av tobak, tobaksrökning och exponering för tobaksrök.

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Tobaksstatistik [e-publikation].
Helsinki: Institutet för hälsa och välfärd (THL) [hänvisat: 21.11.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tupk/meta_sv.html