Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Industrins och handelns lagerstatistik 2019, 3:e kvartalet

Industrins och handelns lagerstatistik 2004, 3:e kvartalet

Inga dokument