Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Industrins och handelns lagerstatistik 2019, 2:a kvartalet

Industrins och handelns lagerstatistik 2010, 2:a kvartalet

2010
2:a kvartalet
Offentliggöranden