Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Industrins och handelns lagerstatistik 2019, 1:a kvartalet

Industrins och handelns lagerstatistik 2010, 3:e kvartalet

2010
3:e kvartalet
Offentliggöranden