Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Industrins och handelns lagerstatistik 2019, 1:a kvartalet

Industrins och handelns lagerstatistik 2011, 1:a kvartalet

2011
1:a kvartalet
Offentliggöranden