Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Taulukko 15. Telelaitteiden tuonti ja vienti vuosina 1995-2006, miljoonaa euroa

 Vuosi 1) Tuonti Vienti
miljoonaa  
euroa
muutos, % osuus, %
kokonais-
tuonnista
miljoonaa
euroa
muutos, %  osuus, %
kokonais-
viennistä
1995 235,8   1,1 1 998,0   6,7
1996 318,9 35,2 1,3 2 600,0 30,1 8,3
1997 387,6 21,5 1,4 3 528,4 35,7 9,9
1998 497,7 28,4 1,7 4 930,7 39,7 12,7
1999 568,3 14,2 1,9 5 558,5 12,7 14,2
2000 1 268,7 123,3 3,4 8 923,3 60,5 18,0
2001 1 183,4 -6,7 3,3 7 589,7 -14,9 15,9
2002 740,1 -37,5 2,1 7 575,6 -0,2 16,1
2003 759,4 2,6 2,1 7 172,6 -5,3 15,5
2004 871,5 14,8 2,2 6 203,1 -13,5 12,7
2005 1 743,8 100,1 3,7 8 518,2 37,3 16,3
2006 1 936,9 11,1 3,5 8 401,2 -1,4 13,7

1) Lähde: Tullihallitus

Lähde: Televiestintä 2006, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mervi Niemi (09) 1734 3263, Kari-Pekka Niemi (09) 1734 3399, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kaija Hovi


Päivitetty 5.6.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Televiestintä [verkkojulkaisu].
2006, Taulukko 15. Telelaitteiden tuonti ja vienti vuosina 1995-2006, miljoonaa euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.8.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tvie/2006/tvie_2006_2007-06-05_tau_015_fi.html