Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Taulukko 11. Teleyritysten liikevaihto ja liikevaihdon jakauma vuonna 2008

Liikevaihto Milj. euroa %
Matkaviestintoiminta yhteensä, josta 2 026,7 47,5
   puhepalvelut 1 075,2 25,2
   lisäarvopalvelut (SMS, MMS) 213,7 5,0
   datasiirtopalvelut 142,0 3,3
   yhdysliikenne-, roaming- ja muut verkko-operaattorituotot 595,9 14,0
Kiinteän verkon liiketoiminta, josta 1 609,1 37,8
   puhepalvelut 585,4 13,7
   datasiirtopalvelut ja muut kiinteän verkon palvelut 1 023,6 24,0
Muu toiminta yhteensä, josta 626,7 14,7
   laitemyynti 285,8 6,7
   KTV-, TV- ja radio-ohjelmajakelupalvelut 102,8 2,4
   muu toiminta 238,1 5,6
Liikevaihto yhteensä 4 262,6 100,0

Lähde: Televiestintä 2008, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mervi Niemi (09) 1734 3263, Kari-Pekka Niemi (09) 1734 3399, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 9.6.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Televiestintä [verkkojulkaisu].
2008, Taulukko 11. Teleyritysten liikevaihto ja liikevaihdon jakauma vuonna 2008 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.11.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tvie/2008/tvie_2008_2009-06-09_tau_011_fi.html