Publicerad: 13.1.2006

Kostnaden per arbetstimme steg 1,5 procentenheter snabbare i Finland än i euroområdet i genomsnitt

Enligt Europeiska unionens statistikbyrå Eurostat steg kostnaden per utförd arbetstimme inom den privata sektorn inom euroområdet med 2,2 procent under det tredje kvartalet 2005. Uppgifterna är förhandsuppgifter och de har jämförts med motsvarande kvartal året innan. Stegringen var 1,5 procentenheter långsammare än i Finland, där kostnaden per utförd arbetstimme ökade med 3,7 procent. Av länderna i euroområdet steg kostnaderna snabbast i Österrike (4,8 procent) under det tredje kvartalet 2005. Ökningen var lägst i Tyskland, dvs. 1,1 procent. Av de nyaste medlemsländerna i EU steg arbetskraftskostnaderna snabbast i Lettland, 15,7 procent och långsammast på Malta, 1,6 procent. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens publikation Työtunnin kustannus 2000-2004 (ung. Kostnaden per arbetstimme 2000-2004).

År 2004 steg kostnaden per utförd arbetstimme i Finland med 4,3 procent från året innan. Omkring två tredjedelar av kostnadsstegringen byggde på avtalshöjningar och drygt en tredjedel på glidningar och strukturfaktorer.

Förändring av kostnaderna per utförd arbetstimme i Finland och i euroområdet jämfört med motsvarande kvartal året innan 2000/I-2005/III, procent

Kostnaden per arbetstimme steg med 21,4 procent åren 2000-2004

Kostnaden per utförd arbetstimme var i genomsnitt 21,4 procent högre år 2004 än år 2000 inom den privata sektorn. Enligt Statistikcentralen steg kostnaderna mest inom finansiering och företagstjänster, dvs. med 28 procent och minst inom näringsgrenarna handel samt hotell- och restaurangverksamhet, med 17,7 procent. Inom kommunsektorn var motsvarande ökning 17 procent.

Kostnaden per utförd arbetstimme 26,80 euro inom den privata sektorn 2004

År 2004 var kostnaden per en arbetstimme som en heltidsanställd löntagare utförde inom den privata sektorn i genomsnitt 26,80 euro. Av denna summa utgjorde socialkostnaderna ungefär 5,10 euro. Inom industrin kostade en utförd arbetstimme 20 cent mer än inom den privata sektorn i genomsnitt. Kostnaden per utförd arbetstimme var drygt 31,10 euro inom finansiell verksamhet samt bank- och försäkringsverksamhet.

Arbetskraftskostnadsindexet täcker alla näringsgrenar inom den privata sektorn med undantag av jord- och skogsbruk samt näringsgrenarna inom kommunsektorn. Uppgifterna från och med år 2004 är förhandsuppgifter och de kan ännu preciseras. Kalkyleringsmetoderna och indexets täckning varierar i olika länder.

Källa: Kostnaden per arbetstimme 2000-2004. Statistikcentralen, New Cronos/Population and Social Conditions, Short Term Earnings and Labour Cost Indices. Eurostat

Förfrågningar: Pekka Haapala (09) 1734 3460

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 13.1.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1798-3606. 2004. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.6.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tvki/2004/tvki_2004_2006-01-13_tie_001_sv.html