Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftskostnadsindex 2019, 2:a kvartalet

Publicerad: 8.12.2006

Kostnaden för arbetad timme steg med 3,5 procent på årsnivå

Enligt arbetskostnadsindex kostade en arbetad timme för arbetsgivaren 3,5 procent mer under 3:e kvartalet 2006 än året innan. Tillväxttakten för kostnaderna var snabbast inom byggverksamhet, dvs. 4,3 procent. Största delen av kostnadsstegringen baserar sig på avtalshöjningar. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens arbetskostnadsindex 2003=100.

Arbetskostnadsindexet täcker både den privata och kommunala sektorn. Siffrorna har inte säsongrensats. Eurostat publicerar motsvarande uppgifter säsongrensade.

Årsförändring av kostnader för arbetad timme, procent

År / kvartal Industri Bygg-
verksamhet
Handel,
inkvartering,
samfärdsel
Finansierings-
verksamhet
Alla
näringsgrenar
2003 4,1 2,0 2,5 6,7 4,3
2004 1,6 1,2 3,0 3,1 2,5
2005* 4,3 3,8 4,4 3,8 4,2
2005/1* 4,2 3,0 4,3 3,8 4,0
2005/2* 4,0 3,5 4,5 3,9 4,2
2005/3* 4,4 3,5 4,6 3,8 4,3
2005/4* 4,5 5,3 4,3 3,6 4,4
2006/1* 4,0 4,7 3,0 2,2 3,4
2006/2* 3,3 3,7 2,1 1,2 2,4
2006/3* 4,0 4,3 3,3 2,6 3,5
* Preliminär uppgift

Källa: Arbetskostnadsindex 2003 = 100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pekka Haapala (09) 1734 3460

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 7.12.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1798-3606. 3:e kvartalet 2006. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 21.11.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tvki/2006/03/tvki_2006_03_2006-12-08_tie_001_sv.html