Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftskostnadsindex 2019, 2:a kvartalet

Arbetskraftskostnadsindex 2007, 2:a kvartalet

2007
2:a kvartalet
Offentliggöranden