Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftskostnadsindex 2019, 3:e kvartalet

Publicerad: 7.9.2007

Kostnaden för arbetad timme steg med 2,5 procent på årsnivå

Enligt arbetskostnadsindexet kostade en arbetad timme för arbetsgivaren 2,5 procent mer under det 2:a kvartalet 2007 än året innan. Tillväxttakten för kostnaderna var snabbast inom finansiella tjänster, dvs. 5,1 procent. Största delen av kostnadsstegringen baserar sig på avtalshöjningar. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens arbetskostnadsindex 2003=100.

Arbetskostnadsindexet täcker både den privata och kommunala sektorn. Siffrorna har inte säsongrensats. Eurostat publicerar motsvarande uppgifter säsongrensade.

Årsförändring av kostnader för arbetad timme, procent

År /
kvartal
Industri Byggverk-
samhet
Handel,
inkvartering,
samfärdsel
Finansiella,
fastighets-
och företags-
tjänster
Alla
näringsgrenar
2003 4,1 2,0 2,5 6,7 4,3
2004 1,6 1,2 3,0 3,1 2,5
2005 5,6 6,5 4,8 4,7 4,5
2006* 2,9 3,6 2,4 2,0 2,8
2005/1 2,7 2,3 5,9 4,9 3,3
2005/2 7,0 6,1 4,3 6,2 5,1
2005/3 7,9 9,2 4,6 2,7 5,3
2005/4 5,0 8,5 4,6 5,1 4,2
2006/1* 3,4 4,3 2,8 1,8 3,2
2006/2* 2,6 3,4 1,8 0,9 2,2
2006/3* 3,2 4,2 3,0 2,3 3,3
2006/4* 2,5 2,4 2,1 3,0 2,7
2007/1* 3,1 3,1 2,3 3,5 3,0
2007/2* 3,1 3,1 1,6 2,8 2,5
* Preliminär uppgift:

Källa: Arbetskraftskostnadsindex 2003=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pekka Haapala (09) 1734 3460

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 7.9.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1798-3606. 2:a kvartalet 2007. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 10.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tvki/2007/02/tvki_2007_02_2007-09-07_tie_001_sv.html