Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftskostnadsindex 2019, 2:a kvartalet

Tabellbilaga 4. Arbetskraftskostnader exkl. engångsposter, procentförändringar, arbetskraftskostnadindex 2008=100

Närings-
grenkod
Näringsgren Förändring
2008/2007
2008
/1
2008/
2
2008/
3
2008/
4
2009/
1
2009/
2
2009/
3
2009/
4
Förändring
2009/
2008/
2010/
1
2010/
2
2010/
3
B-S Totalt 4,2 6,2 2,1 4,0 4,6 4,6 8,0 5,1 0,9 4,7 1,4 –0,6 0,5
B-E Industri 3,5 7,7 1,1 2,8 2,9 5,1 10,3 6,8 1,1 5,9 -0,4 -3,5 –2,0
C Tlllverkning 3,5 7,1 1,1 3,0 3,2 5,6 10,6 6,9 1,0 6,1 0,1 -3,5 –2,1
10,11 Livsmedels-
och
dryckesvaru-
framställning
1,3 3,5 -1,7 3,3 0,3 3,9 8,6 3,3 3,1 4,8 1,9 -0,8 1,0
16,17 Skogsindustri 3,0 3,1 0,3 5,4 3,2 7,1 11,7 7,3 1,9 7,1 -1,7 -4,2 –2,4
19–22 Kemisk industry 0,3 2,4 -1,7 2,5 -2,0 2,1 6,9 -1,0 0,0 2,0 2,2 0,5 4,9
24–30 Metallindustri 3,5 8,4 1,3 1,2 3,6 6,6 12,7 11,1 1,4 8,1 –0,2 -5,4 –4,8
F Byggsverks
amhet
8,3 8,9 4,9 9,4 10,4 9,8 7,4 6,2 -0,8 5,6 0,2 0,9 1,4
G-N Tjänstenäringar 5,0 5,9 3,9 4,2 6,0 2,5 5,8 3,8 0,4 3,2 3,2 0,.8 1,9
G Handel 7,3 6,8 8,5 9,0 4,8 -6,4 -2,1 -7,0 -5,8 -5,3 5,9 1,7 1,1
H Transport och
magasinering
10,1 9,5 8,2 11,6 11,0 -1,6 -3,2 -3,1 -5,9 -3,4 0,1 1,9 0,7
J Information och
kommunikation
7,9 13,6 4,7 5,8 8,2 6,1 14,4 18,2 3,0 10,5 1,8 -4,1 –1,6
K Finans och försäkring -2,1 -2,7 -0,9 -6,6 2,0 5,5 11,6 7,5 6,3 7,8 2,1 2,7 4,5
N Uthyrning,
fastighetsservice,
resetjänster och andra stödtjänster
3,3 5,9 -1,1 -1,1 10,5 2,6 3,9 -5,4 -0,4 0,2 –0,7 0,4 11,8

Källa: Löner och arbetskraftskostnader, Statistikcentralen

Förfrågningar: Pekka Haapala (09) 1734 3460, tvkindeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar


Uppdaterad 8.12.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1798-3606. 3:e kvartalet 2010, Tabellbilaga 4. Arbetskraftskostnader exkl. engångsposter, procentförändringar, arbetskraftskostnadindex 2008=100 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 22.11.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tvki/2010/03/tvki_2010_03_2010-12-08_tau_004_sv.html