Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftskostnadsindex 2019, 2:a kvartalet

Tabellbilaga 2. Arbetskraftskostnader, procentförändringar, arbetskraftkostnadsindex 2008=100

Korrigerad 13.11.2013. Den korrigerade siffran är markerad med rött.
  För- ändring 2010/ 2009* För- ändring 2011/ 2010* 2012/1* 2012/2* 2012/3* 2012/4* För- ändring 2012/ 2011* 2013/1* 2013/2*
Näringsgrenkod Näringsgren                  
B-S Totalt, privat sektor 1,6 2,5 2,9 5,8 4,7 4,7 4,6 4,2 2,2
B-E Industri -1,3 2,7 3,1 5,1 5,0 4,3 4,4 4,2 3,0
C Tlllverkning -1,2 2,5 3,3 5,3 5,1 4,5 4,5 4,0 3,5
10, 11 Livsmedels- och dryckesvaruframstäl 1,4 2,7 0,9 2,3 2,9 4,8 2,7 6,6 2,8
16, 17 Skogsindustri -0,8 2,9 -2,9 2,5 6,0 4,0 2,4 5,2 1,4
19-22 Kemisk industri 2,9 3,9 2,1 6,0 3,7 4,4 4,1 5,5 2,8
24-30 Metallindustri -3,6 1,3 4,8 8,1 6,0 4,2 5,8 3,5 4,9
F Byggverksamhet 1,3 1,5 1,1 6,8 3,9 6,0 4,5 8,6 3,0
G-N Tjänster inom företagsekonomi 3,5 2,5 2,2 5,6 4,4 4,5 4,2 3,5 1,6
G Handel 6,8 2,0 3,2 6,2 4,9 4,2 4,7 4,6 1,6
H Transport och magasinering 0,3 1,8 0,9 4,4 2,6 3,4 2,8 1,2 0,1
J Information och kommunikation 1,2 3,0 1,5 2,5 2,9 5,8 3,1 3,7 2,1
K Finans och försäkring 3,8 1,3 1,4 4,4 5,8 2,7 3,6 2,5 9,8
Statsektorn, J-R Totalt 3,0 2,5 4,7 5,7 4,7 6,1 5,3 3,7 0,3
Kommuner, D-S Totalt 1,7 2,3 4,3 4,4 0,3 3,5 2,9 2,9 1,6

Källa: Löner och arbetskraftskostnader, Statistikcentralen

Förfrågningar: Pekka Haapala 09 1734 3460, Hanna Jokimäki 09 1734 3667, tvkindeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 13.11.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1798-3606. 2:a kvartalet 2013, Tabellbilaga 2. Arbetskraftskostnader, procentförändringar, arbetskraftkostnadsindex 2008=100 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 10.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tvki/2013/02/tvki_2013_02_2013-09-09_tau_002_sv.html