Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftskostnadsindex 2019, 2:a kvartalet

Tabellbilaga 3. Arbetskraftskostnader exkl. engångsposter, arbetskraftskostnadsindex 2008=100

Korrigerad 13.11.2013. Den korrigerade siffran är markerad med rött.
  Hela året 2009* Hela året 2010* Hela året 2011* 2012/1* 2012/2* 2012/3* 2012/4* Hela året 2012* 2013/1* 2013/2*
Näringsgrenkod Näringsgren                    
B-S Totalt, privat sektor 104,6 106,3 108,9 109,1 118,3 119,1 109,2 114,0 114,2 119,8
B-E Industri 105,9 104,8 107,4 107,7 116,9 118,2 106,7 112,4 112,5 118,7
C Tlllverkning 106,1 105,2 107,6 108,1 117,3 118,6 107,0 112,7 112,9 119,3
10, 11 Livsmedels- och dryckesvaruframstäl 104,3 105,5 108,5 108,2 117,5 115,2 106,0 111,8 114,3 120,1
16, 17 Skogsindustri 107,4 105,9 108,0 106,4 121,1 116,9 104,5 112,2 112,4 122,4
19-22 Kemisk industri 102,6 105,2 108,3 109,5 118,7 120,2 106,3 113,7 116,1 120,3
24-30 Metallindustri 107,8 105,2 106,8 107,5 114,9 119,3 107,6 112,3 112,1 117,2
F Byggverksamhet 104,9 106,0 108,1 108,5 118,5 116,3 108,7 113,0 116,7 120,1
G-N Tjänster inom företagsekonomi 103,2 106,5 109,0 108,9 117,9 118,6 109,2 113,7 113,5 118,9
G Handel 95,2 101,1 102,5 103,8 112,3 112,2 102,9 107,8 109,4 112,9
H Transport och magasinering 96,4 96,9 98,3 96,8 105,7 105,0 96,4 101,0 98,6 105,6
J Information och kommunikation 109,7 110,3 113,7 113,2 120,5 125,1 112,0 117,7 116,9 121,4
K Finans och försäkring 107,6 110,4 111,7 110,8 122,0 116,8 114,5 116,0 115,4 125,4
Statsektorn, J-R Totalt 105,3 108,4 110,9 107,0 123,3 123,9 111,7 116,5 111,7 123,5
Kommuner, D-S Totalt 104,5 106,0 108,4 105,1 114,5 120,5 104,3 111,1 108,9 115,7

Källa: Löner och arbetskraftskostnader, Statistikcentralen

Förfrågningar: Pekka Haapala 09 1734 3460, Hanna Jokimäki 09 1734 3667, tvkindeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 13.11.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1798-3606. 2:a kvartalet 2013, Tabellbilaga 3. Arbetskraftskostnader exkl. engångsposter, arbetskraftskostnadsindex 2008=100 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 6.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tvki/2013/02/tvki_2013_02_2013-09-09_tau_003_sv.html