Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftskostnadsindex 2019, 2:a kvartalet

Tabellbilaga 5. Säsongrensade arbetskraftskostnader, arbetskraftkostnadsindex 2008=100

  Hela året 2009* Hela året 2010* Hela året 2011* 2012/1* 2012/2* 2012/3* 2012/4* Hela året 2012* 2013/1* 2013/2*
Näringsgrenkod Näringsgren                    
B-S Totalt, privat sektor 104,6 107,7 110,2 113,1 115,5 115,4 116,4 115,1 117,2 117,3
B-E Industri 105,6 105,6 108,0 111,0 113,2 112,4 113,8 112,6 115,3 115,6
C Tlllverkning 106,2 103,3 105,5 110,5 111,9 111,5 111,9 111,5 112,6 115,4
10, 11 Livsmedels- och dryckesvaruframstäl 103,4 105,5 108,1 109,8 110,7 111,7 113,0 111,3 114,2 115,3
16, 17 Skogsindustri 105,4 108,0 110,4 111,6 113,0 113,8 114,7 113,3 115,5 115,9
19-22 Kemisk industri 102,1 105,1 108,8 111,5 113,4 114,0 115,2 113,5 116,4 117,2
24-30 Metallindustri 108,6 103,4 104,2 109,9 111,3 111,0 111,7 111,0 113,3 114,7
F Byggverksamhet 104,4 106,7 108,6 110,0 115,0 114,9 115,5 113,8 117,5 118,1
G-N Tjänster inom företagsekonomi 103,6 107,1 110,2 113,5 114,9 115,4 116,0 114,9 116,2 116,4
G Handel 96,5 100,8 102,6 105,9 108,9 109,6 109,3 108,4 109,0 110,0
H Transport och magasinering 96,6 94,3 96,0 98,7 100,3 100,6 100,0 99,9 98,9 99,9
J Information och kommunikation 107,7 112,6 116,4 117,6 119,5 120,1 120,9 119,5 121,7 120,7
K Finans och försäkring 104,4 111,9 112,5 113,6 115,4 117,5 119,7 116,6 123,3 127,5

Källa: Löner och arbetskraftskostnader, Statistikcentralen

Förfrågningar: Pekka Haapala 09 1734 3460, Hanna Jokimäki 09 1734 3667, tvkindeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 13.11.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1798-3606. 2:a kvartalet 2013, Tabellbilaga 5. Säsongrensade arbetskraftskostnader, arbetskraftkostnadsindex 2008=100 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 6.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tvki/2013/02/tvki_2013_02_2013-09-09_tau_005_sv.html