Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftskostnadsindex 2019, 2:a kvartalet

Tabellbilaga 3. Arbetskraftskostnader exkl. engångsposter, arbetskraftskostnadsindex 2008=100

  Hela året 2009* Hela året 2010* Hela året 2011* 2012/1* 2012/2* 2012/3* 2012/4* Hela året 2012* 2013/1* 2013/2* 2013/3*
Näringsgrenkod Näringsgren                      
B-S Totalt, privat sektor 104,6 106,3 108,9 109,2 118,4 119,0 109,1 113,9 114,0 119,2 120,3
B-E Industri 105,9 104,8 107,4 108,1 117,3 118,2 106,8 112,6 112,3 117,5 119,2
C Tlllverkning 106,1 105,2 107,6 108,5 117,7 118,6 107,0 113,0 112,5 118,0 119,4
10, 11 Livsmedels- och dryckesvaruframstäl 104,3 105,5 108,5 108,4 117,7 115,4 106,0 111,9 112,3 117,7 116,3
16, 17 Skogsindustri 107,4 105,9 108,0 106,4 121,1 116,9 104,5 112,2 113,2 123,7 118,6
19-22 Kemisk industri 102,6 105,2 108,3 109,6 118,9 120,4 106,3 113,8 115,8 119,6 124,2
24-30 Metallindustri 107,8 105,2 106,8 108,3 115,8 119,3 107,6 112,7 112,3 116,7 120,5
F Byggverksamhet 104,9 106,0 108,1 108,6 118,6 116,2 108,7 113,0 117,1 120,3 119,0
G-N Tjänster inom företagsekonomi 103,2 106,5 109,0 108,8 117,8 118,4 109,0 113,5 113,4 118,6 119,9
G Handel 95,2 101,1 102,5 103,8 112,3 112,1 102,8 107,8 109,8 113,3 114,9
H Transport och magasinering 96,4 96,9 98,3 96,9 105,7 104,9 96,4 101,0 98,7 105,2 105,4
J Information och kommunikation 109,7 110,3 113,7 113,2 120,4 125,2 111,9 117,7 117,5 121,2 123,0
K Finans och försäkring 107,6 110,4 111,7 111,0 122,3 117,1 114,6 116,3 115,3 124,8 115,4
Statsektorn, J-R Totalt 105,3 108,4 110,9 107,0 123,3 123,9 111,7 116,5 111,7 123,5 129,3
Kommuner, D-S Totalt 104,5 106,0 108,5 105,8 115,2 121,2 105,0 111,8 109,6 116,4 124,5

Källa: Löner och arbetskraftskostnader, Statistikcentralen

Förfrågningar: Pekka Haapala 09 1734 3460, Hanna Jokimäki 09 1734 3667, tvkindeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 10.12.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1798-3606. 3:e kvartalet 2013, Tabellbilaga 3. Arbetskraftskostnader exkl. engångsposter, arbetskraftskostnadsindex 2008=100 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 9.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tvki/2013/03/tvki_2013_03_2013-12-10_tau_003_sv.html