Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftskostnadsindex 2019, 2:a kvartalet

Tabellbilaga 1. Arbetskraftskostnader, arbetskraftkostnadsindex 2008=100

  Hela året 2011* 2012/1* 2012/2* 2012/3* 2012/4* Hela året 2012* 2013/1* 2013/2* 2013/3* 2013/4* Hela året 2013*
Näringsgrenkod Näringsgren                      
B-S Totalt, privat sektor 108,7 109,3 122,3 118,1 105,0 113,7 113,4 124,4 119,1 106,2 115,8
B-E Industri 107,0 109,4 119,7 116,5 101,7 111,8 113,0 121,7 116,5 101,4 113,2
C Tlllverkning 107,5 110,4 120,3 117,3 102,4 112,6 113,7 122,8 117,1 101,7 113,8
10, 11 Livsmedels- och dryckesvaruframstäl 108,5 109,5 119,8 115,2 101,6 111,5 113,8 120,3 117,3 102,2 113,4
16, 17 Skogsindustri 109,8 104,1 127,1 117,1 101,4 112,4 110,2 130,5 118,3 104,7 115,9
19-22 Kemisk industri 109,5 113,3 124,3 117,6 101,3 114,1 117,9 127,8 121,2 100,3 116,8
24-30 Metallindustri 105,6 111,5 116,6 117,7 102,5 112,1 114,4 120,8 115,9 100,4 112,9
F Byggverksamhet 108,0 106,7 120,0 117,7 106,7 112,8 115,9 123,6 120,3 109,2 117,2
G-N Tjänster inom företagsekonomi 109,3 108,7 123,1 117,5 105,5 113,7 112,5 125,0 119,2 107,6 116,1
G Handel 103,6 105,1 117,5 110,5 100,3 108,3 110,5 119,6 112,3 103,7 111,5
H Transport och magasinering 98,0 94,8 108,3 106,7 93,1 100,7 96,1 109,1 106,0 92,8 101,0
J Information och kommunikation 113,5 111,7 125,6 124,1 106,8 117,0 116,2 128,1 123,6 107,0 118,7
K Finans och försäkring 111,4 111,7 133,0 110,8 106,6 115,5 114,2 144,7 108,6 110,5 119,5
Statsektorn, J-R Totalt 111,0 104,1 134,6 121,2 107,5 116,9 107,9 135,0 126,1 110,2 119,8
Kommuner, D-S Totalt 108,9 104,5 116,4 128,2 101,9 112,8 107,5 118,2 132,0 105,3 115,7

Källa: Löner och arbetskraftskostnader, Statistikcentralen

Förfrågningar: Pekka Haapala 09 1734 3460, Hanna Jokimäki 09 1734 3667, tvkindeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 11.3.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1798-3606. 4:e kvartalet 2013, Tabellbilaga 1. Arbetskraftskostnader, arbetskraftkostnadsindex 2008=100 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 8.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tvki/2013/04/tvki_2013_04_2014-03-11_tau_001_sv.html