Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftskostnadsindex 2019, 3:e kvartalet

Tabellbilaga 2. Arbetskraftskostnader, procentförändringar, arbetskraftkostnadsindex 2008=100

  För- ändring 2011/ 2010* 2012/1* 2012/2* 2012/3* 2012/4* För- ändring 2012/ 2011* 2013/1* 2013/2* 2013/3* 2013/4* För- ändring 2013/ 2012*
Näringsgrenkod Näringsgren                      
B-S Totalt, privat sektor 2,5 3,0 5,9 4,6 4,6 4,5 3,8 1,7 0,8 1,1 1,8
B-E Industri 2,7 3,4 5,4 5,0 4,3 4,6 3,2 1,7 0,0 -0,3 1,2
C Tlllverkning 2,5 3,7 5,7 5,1 4,5 4,8 2,9 2,1 -0,1 -0,7 1,1
10, 11 Livsmedels- och dryckesvaruframstäl 2,7 1,2 2,4 3,1 4,9 2,8 3,9 0,5 1,8 0,5 1,7
16, 17 Skogsindustri 2,9 -2,9 2,5 6,0 4,0 2,4 5,8 2,7 1,1 3,3 3,1
19-22 Kemisk industri 3,9 2,3 6,2 3,8 4,5 4,2 4,1 2,8 3,0 -1,0 2,3
24-30 Metallindustri 1,3 5,5 8,8 6,0 4,2 6,2 2,6 3,6 -1,5 -2,0 0,7
F Byggverksamhet 1,5 1,2 6,8 3,9 5,9 4,4 8,6 3,0 2,2 2,4 4,0
G-N Tjänster inom företagsekonomi 2,5 2,1 5,5 4,2 4,3 4,1 3,5 1,6 1,4 2,0 2,1
G Handel 2,0 3,2 6,1 4,8 4,2 4,6 5,2 1,8 1,7 3,4 2,9
H Transport och magasinering 1,8 0,9 4,4 2,5 3,3 2,8 1,4 0,7 -0,7 -0,3 0,3
J Information och kommunikation 3,0 1,5 2,4 2,9 5,8 3,1 4,0 2,1 -0,4 0,2 1,4
K Finans och försäkring 1,3 1,5 4,5 6,1 2,7 3,7 2,3 8,8 -2,1 3,7 3,4
Statsektorn, J-R Totalt 2,5 4,7 5,7 4,7 6,1 5,3 3,7 0,3 4,0 2,5 2,5
Kommuner, D-S Totalt 2,4 4,8 5,0 0,9 4,1 3,5 2,8 1,5 3,0 3,3 2,6

Källa: Löner och arbetskraftskostnader, Statistikcentralen

Förfrågningar: Pekka Haapala 09 1734 3460, Hanna Jokimäki 09 1734 3667, tvkindeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 11.3.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1798-3606. 4:e kvartalet 2013, Tabellbilaga 2. Arbetskraftskostnader, procentförändringar, arbetskraftkostnadsindex 2008=100 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tvki/2013/04/tvki_2013_04_2014-03-11_tau_002_sv.html