Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftskostnadsindex 2019, 2:a kvartalet

Tabellbilaga 3. Arbetskraftskostnader exkl. engångsposter, arbetskraftskostnadsindex 2008=100

  Hela året 2011* 2012/1* 2012/2* 2012/3* 2012/4* Hela året 2012* 2013/1* 2013/2* 2013/3* 2013/4* Hela året 2013*
Näringsgrenkod Näringsgren                      
B-S Totalt, privat sektor 108,9 109,2 118,4 119,0 109,0 113,9 114,0 119,3 120,5 110,5 116,1
B-E Industri 107,4 108,1 117,2 118,2 106,8 112,6 112,3 117,7 119,7 107,0 114,2
C Tlllverkning 107,6 108,5 117,7 118,6 107,0 112,9 112,5 118,2 120,0 106,9 114,4
10, 11 Livsmedels- och dryckesvaruframstäl 108,5 108,4 117,7 115,4 106,1 111,9 112,3 117,8 116,6 106,4 113,3
16, 17 Skogsindustri 108,0 106,4 121,1 116,9 104,5 112,2 113,0 123,8 118,7 107,5 115,8
19-22 Kemisk industri 108,3 109,6 118,9 120,4 106,3 113,8 115,5 119,8 123,5 106,0 116,2
24-30 Metallindustri 106,8 108,2 115,7 119,3 107,6 112,7 112,4 116,6 121,1 107,0 114,3
F Byggverksamhet 108,1 108,6 118,5 116,2 108,7 113,0 116,7 120,2 119,4 111,6 117,0
G-N Tjänster inom företagsekonomi 109,0 108,8 117,8 118,3 109,0 113,5 113,4 118,7 120,0 111,2 115,8
G Handel 102,5 103,7 112,2 112,1 102,9 107,7 109,9 113,3 115,1 106,8 111,2
H Transport och magasinering 98,3 96,8 105,7 104,9 96,4 100,9 98,7 105,7 104,9 96,2 101,4
J Information och kommunikation 113,7 113,2 120,4 125,1 111,9 117,6 117,2 121,5 123,5 112,4 118,7
K Finans och försäkring 111,7 110,9 122,2 117,0 114,5 116,2 115,4 124,6 114,9 118,1 118,2
Statsektorn, J-R Totalt 110,9 107,0 123,3 123,9 111,7 116,5 111,7 123,5 129,3 114,3 119,7
Kommuner, D-S Totalt 108,5 105,8 115,2 121,2 105,0 111,8 109,6 116,4 124,6 109,1 114,9

Källa: Löner och arbetskraftskostnader, Statistikcentralen

Förfrågningar: Pekka Haapala 09 1734 3460, Hanna Jokimäki 09 1734 3667, tvkindeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 11.3.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1798-3606. 4:e kvartalet 2013, Tabellbilaga 3. Arbetskraftskostnader exkl. engångsposter, arbetskraftskostnadsindex 2008=100 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 8.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tvki/2013/04/tvki_2013_04_2014-03-11_tau_003_sv.html