Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftskostnadsindex 2019, 2:a kvartalet

Tabellbilaga 4. Arbetskraftskostnader exkl. engångsposter, procentförändringar, arbetskraftskostnadsindex 2008=100

  För- ändring 2011/ 2010* 2012/1* 2012/2* 2012/3* 2012/4* För- ändring 2012/ 2011* 2013/1* 2013/2* 2013/3* 2013/4* För- ändring 2013/ 2012*
Näringsgrenkod Näringsgren                      
B-S Totalt, privat sektor 2,4 3,6 5,8 4,5 4,6 4,6 4,3 0,7 1,3 1,3 1,9
B-E Industri 2,5 3,8 5,5 4,9 4,8 4,8 3,9 0,4 1,3 0,2 1,4
C Tlllverkning 2,3 4,0 5,6 5,0 5,0 4,9 3,7 0,5 1,2 -0,1 1,3
10, 11 Livsmedels- och dryckesvaruframstäl 2,9 1,6 3,0 3,2 4,8 3,1 3,6 0,1 1,0 0,4 1,2
16, 17 Skogsindustri 2,0 2,2 3,8 5,7 4,0 3,9 6,3 2,2 1,5 2,9 3,2
19-22 Kemisk industri 3,0 4,0 7,8 4,0 4,4 5,1 5,3 0,8 2,5 -0,3 2,1
24-30 Metallindustri 1,5 4,4 7,2 5,5 5,0 5,6 3,8 0,8 1,5 -0,6 1,4
F Byggverksamhet 2,0 2,6 6,6 3,5 5,3 4,5 7,5 1,5 2,7 2,6 3,5
G-N Tjänster inom företagsekonomi 2,3 3,0 5,2 4,0 4,2 4,1 4,2 0,8 1,4 2,1 2,1
G Handel 1,4 3,4 7,2 5,5 4,1 5,1 5,9 0,9 2,6 3,8 3,3
H Transport och magasinering 1,4 1,6 3,8 2,1 3,2 2,7 2,0 0,0 0,1 -0,2 0,4
J Information och kommunikation 3,1 4,0 2,9 1,8 5,4 3,4 3,5 0,9 -1,3 0,5 0,9
K Finans och försäkring 1,2 3,1 3,5 5,4 3,9 4,0 4,0 1,9 -1,8 3,2 1,8
Statsektorn, J-R Totalt 2,3 3,9 5,2 4,7 6,2 5,0 4,3 0,1 4,4 2,3 2,7
Kommuner, D-S Totalt 2,3 3,3 4,7 1,4 3,2 3,1 3,6 1,0 2,8 3,9 2,8

Källa: Löner och arbetskraftskostnader, Statistikcentralen

Förfrågningar: Pekka Haapala 09 1734 3460, Hanna Jokimäki 09 1734 3667, tvkindeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 11.3.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1798-3606. 4:e kvartalet 2013, Tabellbilaga 4. Arbetskraftskostnader exkl. engångsposter, procentförändringar, arbetskraftskostnadsindex 2008=100 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 7.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tvki/2013/04/tvki_2013_04_2014-03-11_tau_004_sv.html