Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftskostnadsindex 2019, 3:e kvartalet

Tabellbilaga 5. Säsongrensade arbetskraftskostnader, arbetskraftkostnadsindex 2008=100

  Hela året 2011* 2012/1* 2012/2* 2012/3* 2012/4* Hela året 2012* 2013/1* 2013/2* 2013/3* 2013/4* Hela året 2013*
Näringsgrenkod Näringsgren                      
B-S Totalt, privat sektor 110,0 113,0 115,3 114,8 115,8 114,7 116,5 116,7 117,3 118,2 117,2
B-E Industri 105,0 109,3 111,0 111,6 111,1 110,8 111,2 112,7 110,6 111,2 111,4
C Tlllverkning 107,3 111,3 112,9 113,1 113,6 112,7 114,0 114,4 113,2 113,8 113,9
10, 11 Livsmedels- och dryckesvaruframstäl 108,6 110,5 111,4 112,0 112,8 111,7 113,0 113,4 114,1 114,7 113,8
16, 17 Skogsindustri 110,8 111,6 113,2 114,4 115,2 113,6 116,1 116,7 117,8 119,6 117,6
19-22 Kemisk industri 109,5 112,7 114,2 114,7 115,8 114,4 116,2 116,8 117,5 117,8 117,1
24-30 Metallindustri 101,6 105,5 109,0 110,9 111,0 109,1 111,5 110,2 107,6 108,7 109,5
F Byggverksamhet 108,2 109,6 114,4 114,6 115,1 113,4 117,1 117,6 116,7 118,0 117,3
G-N Tjänster inom företagsekonomi 109,7 112,4 114,5 114,7 115,5 114,3 115,9 116,4 116,9 117,7 116,7
G Handel 102,0 104,7 108,4 109,5 108,7 107,8 108,5 110,2 110,7 112,7 110,5
H Transport och magasinering 96,0 97,2 98,9 99,4 99,1 98,6 99,4 98,8 98,4 98,4 98,8
J Information och kommunikation 114,8 115,6 117,5 118,8 119,2 117,8 120,5 120,5 119,9 121,6 120,6
K Finans och försäkring 116,0 117,5 118,2 120,4 121,3 119,3 122,7 125,1 124,6 126,5 124,7

Källa: Löner och arbetskraftskostnader, Statistikcentralen

Förfrågningar: Pekka Haapala 09 1734 3460, Hanna Jokimäki 09 1734 3667, tvkindeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 11.3.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1798-3606. 4:e kvartalet 2013, Tabellbilaga 5. Säsongrensade arbetskraftskostnader, arbetskraftkostnadsindex 2008=100 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 12.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tvki/2013/04/tvki_2013_04_2014-03-11_tau_005_sv.html