Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftskostnadsindex 2019, 2:a kvartalet

Tabellbilaga 2. Arbetskraftskostnader, procentförändringar, arbetskraftkostnadsindex 2008=100

  För- ändring 2011/ 2010* För- ändring 2012/ 2011* 2013/1* 2013/2* 2013/3* 2013/4* För- ändring 2013/ 2012* 2014/1* 2014/2* 2014/3*
Näringsgrenkod Näringsgren                    
B-S Totalt, privat sektor 2,5 4,5 3,6 1,7 0,8 0,9 1,7 1,8 2,7 0,8
B-E Industri 2,7 4,6 3,2 1,6 0,0 -0,6 1,1 1,4 4,4 0,8
C Tlllverkning 2,5 4,8 2,9 2,1 -0,2 -0,9 1,0 1,2 4,2 0,5
10, 11 Livsmedels- och dryckesvaruframstäl 2,7 2,8 3,9 0,5 1,8 0,7 1,7 3,0 2,8 -0,3
16, 17 Skogsindustri 2,9 2,4 5,9 2,8 1,3 3,0 3,2 5,7 7,2 -1,5
19-22 Kemisk industri 3,9 4,2 4,1 2,8 2,7 -1,2 2,2 3,2 -0,2 0,5
24-30 Metallindustri 1,3 6,2 2,6 3,7 -1,6 -2,4 0,6 -1,8 3,9 -1,1
F Byggverksamhet 1,5 4,4 8,8 4,4 2,4 3,0 4,6 1,5 0,6 3,1
G-N Tjänster inom företagsekonomi 2,5 4,1 3,3 1,3 1,4 1,7 1,9 2,1 2,4 0,0
G Handel 2,0 4,6 4,8 1,4 1,3 2,4 2,4 2,5 2,0 1,1
H Transport och magasinering 1,8 2,8 1,3 0,9 -0,6 -0,1 0,4 1,2 2,4 2,0
J Information och kommunikation 3,0 3,1 4,4 2,0 0,2 1,6 2,0 3,7 3,5 -0,4
K Finans och försäkring 1,3 3,7 2,6 9,1 -1,9 3,6 3,6 1,3 2,8 4,4
Statsektorn, J-R Totalt 2,5 5,3 3,7 0,3 4,0 2,5 2,5 2,7 5,9 -0,1
Kommuner, D-S Totalt 2,4 3,5 2,8 1,5 3,0 3,3 2,6 1,2 2,3 2,6

Källa: Löner och arbetskraftskostnader, Statistikcentralen

Förfrågningar: Pekka Haapala 029 551 3460, Hanna Jokimäki 029 551 3667, tvkindeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 10.12.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1798-3606. 3:e kvartalet 2014, Tabellbilaga 2. Arbetskraftskostnader, procentförändringar, arbetskraftkostnadsindex 2008=100 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 12.11.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tvki/2014/03/tvki_2014_03_2014-12-10_tau_002_sv.html