Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftskostnadsindex 2018, 2:a kvartalet

Publicerad: 8.9.2017

Kostnaden för arbetad timme steg med 1,2 procent under april-juni från året innan

Under april–juni 2017 steg arbetskraftskostnaderna för den privata sektorn med 1,2 procent jämfört med motsvarande period året innan. De säsongrensade arbetskraftskostnaderna steg med 0,2 procent under april–juni 2017. Det fanns tre arbetsdagar färre under andra kvartalet år 2017 än under motsvarande period år 2016. Detta berodde på att påsken i år inföll under andra kvartalet och i fjol under första. Inom arbetskraftskostnadsindexet medför minskningen av antalet arbetsdagar att kostnaderna stiger.

Årsförändring av arbetskraftskostnaderna inom den privata sektorn jämfört med motsvarande kvartal året innan

Årsförändring av arbetskraftskostnaderna inom den privata sektorn jämfört med motsvarande kvartal året innan

Källa: Löner och arbetskraftskostnader, Statistikcentralen

Förfrågningar: Pekka Haapala 029 551 3460, Annina Rouvinen 029 551 3525, Petri Ruohonen 029 551 3465, Maija Lahtinen 029 551 3645, tvkindeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi

Publikationen i pdf-format (161,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 8.9.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1798-3606. 2:a kvartalet 2017. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 10.12.2018].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tvki/2017/02/tvki_2017_02_2017-09-08_tie_001_sv.html