Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftskostnadsindex 2019, 2:a kvartalet

Arbetskraftskostnadsindex 2017, 4:e kvartalet

2017
4:e kvartalet
Offentliggöranden
Revideringar i denna statistik