Arbetskraftskostnadsindex 2019, 2:a kvartalet

2019
2:a kvartalet
Offentliggöranden
Revideringar i denna statistik