Publicerad: 21.9.2018

Personaluthyrning sysselsätter fler än tidigare – över 16 000 nya jobb inom arbetsförmedling, bemanning och andra personrelaterade tjänster

Enligt Statistikcentralens sysselsättningsstatistik ökade antalet jobb inom näringsgrenen för arbetsförmedling, bemanning och andra personrelaterade tjänster med 16 100 mellan åren 2013 och 2016. Näringsgrenen omfattar arbetsförmedling och rekrytering, personaluthyrning och övrigt tillhandahållande av personalfunktioner. Antalet jobb ökade inom denna näringsgren klart mer än inom övriga näringsgrenar. För den största minskningen av jobb under tre års tid stod detaljhandeln för. I sysselsättningsstatistiken bildar en sysselsatt ett jobb.

Förändring av antalet jobb 2013–2016 inom näringsgrenarna med den största ökningen

Förändring av antalet jobb 2013–2016 inom näringsgrenarna med den största ökningen

Källa: Sysselsättningsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Netta Hiitola 029 551 3552, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (106,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 21.9.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Sysselsättning [e-publikation].
ISSN=1798-5536. Näringsgren, arbetsgivarsektor och arbetsplatser 2016. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.10.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyokay/2016/01/tyokay_2016_01_2018-09-21_tie_001_sv.html