Liitetaulukko 3. 18–24-vuotiaat työttömät perhe-aseman mukaan 2017 1)

Perheasema Miehet Naiset Yhteensä
Avo-/aviopuoliso 3 421 4 569 7 990
Lapsi 9 808 3 757 13 565
Perheisiin kuulumaton 9 801 5 916 15 717
Muu 2) 705 767 1 472
Yhteensä 23 735 15 009 38 744
1) Vuoden 2017 ennakkotieto
2) Muu: kuuluu laitosväestöön, perheasema äiti/isä, ei puolisoa tai perheasema tuntematon

Lähde: Työssäkäyntitilasto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Netta Hiitola 029 551 3552, info@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 17.12.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työssäkäynti [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5528. pääasiallinen toiminta ja ammattiasema 2017, Liitetaulukko 3. 18–24-vuotiaat työttömät perhe-aseman mukaan 2017 1) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.10.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyokay/2017/01/tyokay_2017_01_2018-12-17_tau_003_fi.html