Publicerad: 17.12.2018

Det relativa arbetslöshetstalet för unga män var högre än för kvinnor i alla landskap

Enligt Statistikcentralens sysselsättningsstatistik uppgick antalet arbetslösa i slutet av år 2017 till 296 500. Antalet arbetslösa i åldern 18–24 år var 38 700. Bland unga män var andelen arbetslösa av arbetskraften högre än bland kvinnor i alla landskap. Omkring var tredje arbetslös ungdom hade också föregående år varit arbetslös. Av alla arbetslösa 18-24-åringar tillhörde 41 procent inte någon familj.

Det relativa arbetslöshetstalet för 18–24-åringar efter landskap och kön 2017*, %

Det relativa arbetslöshetstalet för 18–24-åringar efter landskap och kön 2017*, %
*Uppgiften är preliminär

Källa: Sysselsättningsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Netta Hiitola 029 551 3552, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (111,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 17.12.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Sysselsättning [e-publikation].
ISSN=1798-5536. Yrke och socioekonomisk ställning 2017. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.10.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyokay/2017/01/tyokay_2017_01_2018-12-17_tie_001_sv.html