Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Työvoimatutkimus 2019, lokakuu

Työlliset toimialoittain, 1. neljännes 2006 ja 2005, tuhatta henkeä

Toimiala - Industry Vuosi/neljännes - Year/quarter
2006/1 2005/1 Muutos - Change, %
2006/1 - 2005/1
Kaikki toimialat - All industries 2 381 2 337 1,9
Maa- ja metsätalous - Agriculture and forestry 109 110 -0,7
Teollisuus - Manufacturing 457 443 3,2
Rakennustoiminta - Construction 147 142 3,7
Kauppa, majoitus- ja ravitsemistoiminta -
Trade, hotels and restaurants
365 365 -0,2
Liikenne - Transport and communication 178 170 4,5
Rahoitus- ja liike-elämää palveleva toiminta -
Financing, real estate, business services
321 313 2,6
Julkiset ja muut palvelut - Public and other services 800 788 1,6
Tuntematon - Unknown 3 6 ..

Päivitetty 17.5.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. maaliskuu 2006, Työlliset toimialoittain, 1. neljännes 2006 ja 2005, tuhatta henkeä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 10.12.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2006/03/tyti_2006_03_2006-05-17_tau_008.html