Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2019, oktober

Arbetskraftsundersökning 2009, mars

2009
mars
Offentliggöranden
Kvalitetsbeskrivningar