Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2019, juli

Arbetskraftsundersökning 2009, augusti

2009
augusti
Offentliggöranden
Kvalitetsbeskrivningar