Arbetskraftsundersökning 2009, Tidsserieuppgifter 2000-2009

2009
Tidsserieuppgifter 2000-2009
Offentliggöranden
Kvalitetsbeskrivningar