Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2019, december

Tabellbilaga 34. Löntagare i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2010/IV - 2011/IV

  År/Kvartal Förändring Förändring
2010/IV 2011/IV 2010/IV - 2011/IV 2010/IV - 2011/IV
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Näringsgren TOL 2008        
Näringsgrenar totalt 00-99 2 101 2 122 21 1,0
A, B   Jordbruk, skogsbruk, fiske; utvinning av mineral 01-09 37 36 -1 -2,2
Jordbruk 01 15 14 -1 -8,6
C Tillverkning 10-33 334 333 -1 -0,4
Livsmedelsframställning, textilvarutillverkning och tillverkning av kläder 10-15 41 46 4 10,3
Sågning, pappers- och pappersvarutillverkning, grafisk produktion och reproduktion 16-18 55 51 -4 -6,3
Tillverkning av kemikalier och läkemedel o.d. 19-23 43 45 2 4,4
Stål- och metallframställning; tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 24-25 53 55 1 2,0
Tillverkning av elektronikvaror och optik samt av elapparatur, maskiner och transportmedel 26-30 113 110 -3 -2,4
Tillverkning av möbler o.d.; underhåll och installation av maskiner och apparater 31-33 29 26 -3 -8,8
D, E Försörjning av el, gas, värme, vattenförsörjning och avloppsrening 35-39 24 23 -1 -2,1
F Byggverksamhet 41-43 133 136 3 2,6
Byggande av hus 41 46 48 2 4,1
Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 43 69 68 -1 -1,5
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 45-47 253 259 6 2,3
Handel samt reparation av motorfordon 45 33 36 3 8,1
Parti- och provisionshandel utom med motorfordon 46 81 76 -5 -6,6
Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar 47 139 148 9 6,2
H Transport och magasinering 49-53 125 120 -5 -3,6
Land-, sjö- och lufttransport 49-51 74 73 -0 -0,4
Magasinering och stödtjänster till transport; post- och kurirverksamhet 52-53 51 47 -4 -8,2
I Hotell- och restaurangverksamhet 55-56 69 70 1 1,8
J Informations- och kommunikationsverksamhet 58-63 85 97 12 13,9
K, L Finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet 64-68 63 72 9 14,3
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 69-75 119 117 -2 -1,7
Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys 71 48 51 3 6,5
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 77-82 87 83 -4 -4,2
Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 81 53 49 -3 -6,2
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 84 116 113 -3 -2,4
P Utbildning 85 175 168 -7 -4,1
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 86-88 363 380 17 4,5
Hälso- och sjukvård 86 166 175 9 5,4
Vård och omsorg med boende 87 73 81 8 11,3
Öppna sociala insatser 88 125 124 -1 -0,6
R Kultur, nöje och fritid 90-93 43 46 3 7,3
S-U Annan serviceverksamhet o.d. 94-99 61 57 -5 -7,6
X Näringsgrenen okänd 00 12 9 . .

Källa: Arbetskraftsundersökning 2011, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ari Väisänen (09) 1734 2290, Veli Rajaniemi (09) 1734 3434, Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 24.1.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. december 2011, Tabellbilaga 34. Löntagare i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2010/IV - 2011/IV . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2011/12/tyti_2011_12_2012-01-24_tau_034_sv.html